Binære optioner – Lær at tjene penge på binary options

Binære optioner er et relativt nyt fænomen i Danmark. Scanoption tager dig med hele vejen fra nysgerrighed til profit. Start med at læse vores binære optioner guide til nybegyndere. Herefter kan du finde den rette mægler inden for binære optioner som du kan handle hos. Husk endelig at få en bonus, inden du begynder at handle. Til de mere avancerede brugere, kan du også finde strategier hos os.

Guide

Læs mere om binære optioner og hvordan man handler

Mæglere

Find den rigtige mægler med vores anmeldelser

Bonusser

Få de bedste bonusser og kom godt fra start

Hvad er binære optioner?

Binære optioner er ikke optioner, som begrebet normalt forstås. Når du investerer i binære optioner investerer du på klassisk økonomisk vis slet ikke, men deltager i et spil. Kendskab til det investeringsobjekt du spiller på, er dog en forudsætning for at gøre en rationel indsats.

Begrebet binære optioner skal derfor forstås i en lidt anden kontekst, end den du normalt tænker dine investeringer ind i. Binær skal forstås sådan, er der er mulighed for to udfald. Om handelsenheden er over eller under et vist niveau. Mener du, at den er over, spiller du ”call”. Mener du, at den er under, spiller du ”put”.
binaere-optioner
Du indgår dermed en kontrakt med udbyderen om, at en handelsenhed er over eller under et givent niveau på et givent tidspunkt. Dette niveau kaldes ”strike price”. For eksempel om Novo Nordisk B aktien er over eller under kurs 1.000, når børsen lukker på en bestemt dato. Her er strike price altså 1.000. Hvis du mener, at aktien er over kurs 1.000 spiller du call. Mener du, at kursen er under, spiller du put. Hvis du får ret i din antagelse, får du en given gevinst tilbage. Typisk mellem 70 og 80 procent af det investerede beløb. Får du uret, får du enten et mindre beløb tilbage, for eksempel 10 procent af det investerede beløb, eller slet intet. Dette varierer fra spil til spil og fra platform til platform. Der er dermed udsigt til at kunne opnå et meget højere afkast af sin indsats end ved almindelig investering. Dette er der, da der selv ved små udsving i kurserne, er mulighed for høje afkast, da selv en lille stigning over strike price giver en høj udbetaling.

Grundprincipperne ved handel med binære optioner

Som sagt er der tre grundprincipper, du skal kende, når du handler binære optioner. Disse er strike price, call og put. De vil hver især blive gennemgået i nedenstående.

Strike price

Strike price er bestemt af prisen på den bagvedliggende værdi (på engelsk; asset) på det tidspunkt, hvor det handles. Dette kan være alt fra kursen på en bestemt aktie, et aktieindeks, en råvare (for eksempel hvede eller majs), olie, et valutakryds, obligationer, guld eller et andet finansielt instrument. I princippet kan det være værdien af hvad som helst, der handles. Når optionen udløber sammenlignes prisen med strike price. Det vil sige prisen på optionen når den udløber sammenlignes med initialprisen på denne. Strike price kan derfor også kaldes initial pris. Når udløbsprisen er over strike price, er optionen steget i værdi, og er den under, er den omvendt faldet. Det er dermed dette, der er genstand for hele spillet. At betragte et investeringsobjekts fluktuation og estimere korrekt, om dette kommer over eller under strike price på et bestemt tidspunkt.

Call

Er den ene af de to mulighed du har i spillet. Spiller du call, mener du, at prisen på den bagvedliggende værdi er steget på udløbstidspunktet. Får du ret, vinder du i spillet og modtager en høj tilbagebetaling på typisk 70-80% af investeringssummen. Omvendt; spiller du call og prisen kommer under strike price, mister du investeringsummen eller minimum typisk 85% af den.

Put

Den anden mulighed du har, er at spille put, hvor du estimerer, at prisen er under strike price, initialprisen på det bagvedliggende produkt, og spekulerer dermed i en faldende pris på godet. Dette svarer i princippet til spekulation ved short selling bortset fra, at du investerer via et bagvedliggende instrument, binære optioner, og ikke i selve værdien. Dette er dog en simplere metode, da du blot spekulerer i et fald ved udløbsdatoen og ikke præcist, hvornår dette måtte ske inden eller, hvor meget eller lidt værdien nøjagtigt vil falde med.

Binære optioner sammenlignet med handel af almindelige værdipapirer

Sammen med andre former for investeringer som aktier, obligationer og investeringsforeninger er binære optioner en investeringsmulighed, som alle bør overveje. Modsat obligationer hører handel med binære obligationer, som nævnt i ovenstående, til den kortsigtede række af instrumenter, der kan anvendes i en investeringsstrategi. Du kan handle alle former for investeringsobjekter som binære optioner. Lige fra aktier og aktieindeks over til kurser på valuta, olie og guld, hvor du forsøger at forudsige, om kursen kommer over eller under strike price. Du kan dermed også på denne måde sprede dine investeringer mellem mange former for aktiver ved at handle binære optioner.

Den store fordel ved binære optioner frem for stort set alle andre former for investeringer er muligheden for investering på kortsigt og med potentielt højt afkast. Selv ved aktier skal du typisk vente længe inden en stor stigning og dermed med at realisere en kursgevinst. Ved binære optioner kan du opnå en stor gevinst på kort sigt, hvis du kan forudsige, at en aktie stiger. Med omkring 80 procent tilbagebetaling kan man hurtigere få ens penge til at yngle. Hvis man er god til at handle aktier, er der derfor god mulighed for, at man kan gøre det endnu bedre med binære optioner. Det er dog vigtigt også at slå fast, at man også skal være ekstra varsom her, da der som bekendt med større mulighed for et højt afkast, også hører en højere risiko i og med, at du kan risikerer at miste investerede penge hurtige end ved handel med aktier. Med en fornuftig strategi og beslutninger taget på et informeret grundlag er muligheden for en høj profit dog alt taget i betragtning højere end ved aktiehandel.

En anden lighed med aktier er, at du kun kan tabe det investerede beløb. Uanset om din forudsigelse er meget forkert, risikerer du kun det indskudte beløb. Dette svarer til, at du investerer i aktier og virksomheden går konkurs. Her har du også mistet hele det investerede beløb, men kan ikke holdes ansvarlig af kreditorer for eventuelle urealiserede forpligtigelser. Det er derfor nemt at bestemme sig for, hvor meget man vil investere og så eventuelt løbende rette beløbet til, men man mister aldrig mere end det, man initialt har investeret.

Det handler i alt sin enkelthed derfor bare om at følge kursen på det investeringsobjekt, man interesserer sig for, fx aktier, også forudsige, i hvilken retning kursen bevæger sig. Er man dygtigt til at forudsige aktiens bevægelser, kan man derfor tjene rigtig mange penge på kort sigt. Allokerer man en andel af sine investerede midler til at investere i binære optioner, har man derfor blot endnu et kort på hånden i sin investeringsportefølje til at supplere de andre med. Denne investeringsform er unik idet den koncentrerer sig om det helt korte sigt. Det kan også med fordel anvendes på daglig basis, hvor der er meget større gevinster end ved at day-trade, men hvor det er de samme mekanismer, der er på spil.

10 (nej 11) fordele ved at handle binære optioner

 1. Hurtigt afkast. Den første fordel er, at der er kontant belønning, når du investerer rigtigt. Du skal derfor ikke vente i flere måneder eller år med at se et resultat af din forudsigelse. Som sagt vælger du selv din tidshorisont efter, hvilket produkt du investerer i på hvilken platform. Hvis du er dygtig, kan du derfor fordoble din investering på en times handel. Det er selvsagt en meget hurtigere måde at udnytte fluktuationerne på markedet på end ved normale investeringer. Du behøver derfor ikke at bruge mange ugentlige timer på at pleje din investering her, men kan nøjes med en time eller tos koncentreret handel og bruge den overskydende tid på andre formål.
 2. Bedre afkast. Fordel to knytter sig meget til den første. Hvis du har spottet en god aktie, du med stor sandsynlighed mener snart vil stige, for eksempel på grund af et snarligt årsregnskab, kan du sætte penge på, at den bevæger sig opad og tjene langt mere end en eventuel kursgevinst heraf. Derfor er der med binære optioner meget mere at vinde på ”vinderaktier”, som man med alt overvejende sandsynlighed mener, vil stige. Det modsatte gør sig selvfølgelig også gældende; at man har en informeret formodning om en akties snarlige deroute.
 3. Lave indgangsbarrierer. Du kan investere mere præcise og mindre beløb end ved almindelig handel. Du bestemmer selv, hvor meget du vil investere af gangen, og behøver ikke at købe for for eksempel15.000 kroner af en bestemt aktie eller produkt, som man normalt anbefaler ved aktiehandel. Du kan for eksempel nøjes med at investere 100 eller 500 kroner. Dette kan ikke lade sig gøre ved almindelig aktiehandel på grund af dyr minimumskurtage. Binære optioner er derfor en ideel metode for den private investor uden store investeringssummer, at drage fordel af stigninger og fald på aktiemarkedet på.
 4. Risikospredning. Med binære optioner er det gjort nemt at sprede sin risiko mellem flere forskellige produkter. Du handler ligeså nemt aktier som du handler guld, valuta og olie. Du skal blot tage stilling til, om prisen går op eller ned.
 5. Ingen eller meget lav kurtage. Normalt kan ens kursgevinst helt eller delvist blive ædt op af kurtage og gebyrer. Dette gør sig især gældende, hvis kursforskellen er relativt lille. Ved handel med binære optioner, kan man dog vinde mange penge ved kun en lille forskel i prisen, og man betaler kun en meget lille del til udbyderen.
 6. Enkelthed. En meget klar fordel er, at du kan skal tage stilling til, om produktet falder eller stiger i værdi. Det er derfor meget enkelt at foretage investeringer.
 7. Du kan investere i både opadgående og nedadgående aktier og andre værdier.
 8. Udnyttelse af små udsving. Du scorer et ligeså højt afkast ved små stigninger som ved store udsving, og kan derfor udnytte selv de mindste bevægelser i markedet.
 9. Mulighed for at investere i stort set alt på en enkelt platform. Du kan investere i alle de kendte værdipapirer samt i mere avancerede instrumenter ved handel med binære optioner, og behøver dermed ikke at have konti på mange forskellige former for handelsplatforme.
 10. Få det korte sigt med i din investeringsstrategi. Med denne form for investering kan du som investor selv bestemme din tidshorisont efter dit eget rationale og temperament.
 11. Er ikke en rigtig fordel, men skal med alligevel. Det er nemlig også underholdende at handle binære optioner. Hvis man nøjes med at investere mindre beløb, kan det være interessant, ligesom når man oddser på en fodboldkamp og give et kick til hverdagen. Det kan også være en billig måde at opnå erfaring til at satse mange penge ved handel af konventionelle aktier, da du her kan nøjes med at investere mindre beløb, og undgår den dyre kurtage samt oprettelse